HUISREGELS, Voor uw en onze veiligheid

 
In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Bed & Breakfast Herberg d’n Driesprong te Zeeland (gem. Maashorst) gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. 

Regels

 

 • Alle aanwijzingen van de eigenaars van deze Bed & Breakfast, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. 
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de eigenaar
 • Verlaat bij het afgaan van een brandmelder direct het pand.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 21 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / verzorger (min. 25 jaar oud). 
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere Bed & Breakfast gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het Bed & Breakfast te verlaten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de eigenaar.
 • De Bed & Breakfast is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Bed & Breakfast werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden. 

Het is verboden om:

 

 • Eigen meegebracht eten te nuttigen in de Bed & Breakfast. dit geldt zowel voor de kamers als de algemene ruimten.  
 • Kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid. 
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. 
 • Huisdieren mee te nemen in de Bed & Breakfast, dit geld zowel voor de kamers als de algemene ruimten.  
 • Eigendommen van het Bed & Breakfast mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van de Bed & Breakfast kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Uw kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. Bij normaal gebruik liggen er hooguit wat snippers, kruimels, een stukje papier op de grond. Bij alle situatie die het normale gebruik overtreft rekenen wij u € 25,- schoonmaakkosten aan. 
 • Op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met de eigenaar en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11.00 uur. 
 • De kamers zijn op de eerste dag van verblijf beschikbaar vanaf 15:00u 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de eigenaar van Bed & Breakfast Herberg d’n Driesprong.